Tècnic/a de Projectes – Solidaritat, Educació, Desenvolupament – SED

Tasques:

 • Elaboració, seguiment i avaluació dels projectes de desenvolupament
 • Recepció, arxiu, estudi i síntesi dels projectes rebuts per les contraparts
 • Recerca i seguiment de convocatòries públiques i privades per cofinançar projectes de desenvolupament i sensibilització a tot el territori nacional
 • Participació en reunions amb organismes públics i privats, com a representant de SED
 • Adaptació dels projectes per presentar-los a convocatòries de cofinançament i el seu posterior seguiment

Requisits:

 • Formació universitària superior
 • Formació i experiència demostrable en la gestió de projectes de cooperació (Màster cooperació internacional)
 • Experiència en coordinació de campanyes, treball en xarxa i organització d’esdeveniments
 • Bona capacitat comunicativa, oral i escrita
 • Persona amb capacitats multidisciplinàries, molt autònoma i resolutiva
 • Anglès (imprescindible) i francès.

Perfil:

 • Jornada completa
 • Substitució aproximada de 6 mesos
 • Salari segons barem intern de SED
 • Incorporació prevista per a l’1 d’abril

Interessades i interessats enviar el currículum per e-mail abans del 26 de març de 2022 a sedcataluyasecre@sed-ongd.org 

Més informació