Sessió informativa d’acollida per a persones immigrades

La propera sessió organitzada pel SOAPI de Nou Barris serà el soapides

T’has d’inscriure a: https://soapi.cat/e/sg-MvOK

L’objectiu de la sessió és que les persones participants tinguin informació bàsica i necessària per realitzar el seu projecte migratori amb autonomia.