Android Mobile Developer

socialmedia

Aquesta formació té una durada total de 300 hores. Amb inici el 01/11/2021 i final el 29/04/2022. 

El curs inclou:

  • Programació orientada a objectes en Java
  • Fonaments d’Android
  • Android Avançat

Contacte:
– UOC Corporate, SL
gerencia@uoc.edu
– 93326 36 00
Més informació