Servei per a control de plagues

jardiner

Aquesta formació correspon a un Certificat de Professionalitat. Té una durada total de 290 hores.

El curs inclou:

  • Aplicació de mitjans i productes per al control de plagues – 140h
  • Preparació de productes biocides i fitosanitaris – 100h
  • Seguretat i salut – 50h
  • Pràctiques professionals – 80h

Contacte:
– CIFO Santa Coloma
cifo_santacoloma.soc@gencat.cat
– 934 66 58 30
Més informació