URBAN DANCE  


URBAN DANCE  

(De 12 a 18 anys)  
(Hip Hop LA, Commercial Dance i Funky)
Dimarts de 18.30 a 20 h  
Preu: 12.33 € (9 sessions)