VÍDEO PARTICIPATIU


VÍDEO PARTICIPATIU

(de 12 a 18 anys)

Amb l’entitat La Bretxa, crearem audiovisuals amb les nostres vivències, entorn i temes del nostre interès.