Guitarra

Inici: 26/09/2016
Final: 21/11/2016
Horari: 20:00 - 21:30
Professor: Jordi De Diego
Dies: Dilluns de 20 a 21.30 h
Preu: joves fins a 25 anys 35.94 € / majors de 25 anys 47.37 €
Àmbit: Música
Comparteix:


  • Nocions bàsiques del llenguatge musical: afinació,melodia,harmonia i ritme.
  • Acords oberts més usuals: guitarra rítmica i arpegiada.
  • Escala de do major i pentatònica menor de mi en 1º posició.
  • Exercicis on s’aplicaran aquests conceptes.

(disposem de guitarres per practicar a la classe)