LEY DEL INCONSCIENTE (Teatre)

Àmbit: Auditori Les Basses
Hora: 19:00


 
 (A càrrec de la Companyia Teatral O.T.N.I. )

 Dissabte 21, 19.00 h
 Quatre obres de curta durada per a tots els públics  guiades per un fil conductor (una consciència)

Entrada Gratuïta !